top of page

Møterom

 Vi har et møterom som kan leies til alle ulike arrangementer. Som konserter, foredrag, forelesning og kurs. Vi har ca 20 stoler på huset, men vi  har en kapasitet på ca 45 plasser. 

Møterom

 Utstyr:

  • 4 bord

  • 20 stoler

  • Mikrofonanlegg og stativ

  • Nødvendige kabler

bottom of page